FISKET i Strängsforsen og området omkring Höljes / Sysslebäck      

Fluefiske i Klarälven i slutten af Strängsforsen

STRÄNGSFORSEN i Klarälven og elven videre sydover er den eneste ström i Klarälven som ikke er udbygget med kraftværk, og byder således på helt unike fiskemuligheder efter strömlevende fisk som forelle og harr, og laks. Strängsforsen og Klarälven her nord er blevet restaureret efter de indgreb som tömmerflötningen i forrige århundrede medförte. Man har åbnet igen for små strömme og viker hvor yngel og småfisk kan overleve. Der er placeret store stene i elven som standplasser for större fisk. Effekten af dette kan vi allerede spore derved at der er meget mere yngel i elvesystemet langt ovenfor Strängsforsen.

Selve Strängsforsen er en fors med stærk ström og vadning i denne er mulig men dog farligt. Derfor er fluefiske med flueline mest brugt fra land og det kan være vanskeligt nogle steder p.g.a. tre og buske i baggrunden. Derfor fluefisker man ofte med kasteudstyr og kastedubb, med selve kastedubben helt i enden af linen og to-tre fluer i ophæng indenfor kastedubben.

Dette giver mulighed for meget præsist fiske bag stene og i bagevjer og man kan nå store dele af elvens bredde fra en side.

De fleste steder i selve Strängsforsen er elven ikke meget dyb, måske ca. 1 meter, men med mange dybere huller og der er store stene i bunden. Dette gör fiske med synkende wobblere, skee og spinnere vanskeligt - man får "fast fisk" meget hurtig. Men derimod er flydewobblere meget anvendbare - med godt kasteudstyr får man forholdsvis lange kast med disse også selv om vegten er lav.

Om dagen er fisken hovedsageligt lang fra land, men om aften og natten trækker fisken ind mod land for at finde föde der. Da kan man gå med line fluefiskeudstyr langs bredden - man behöver ikke de lange kast.

Men husk at have hoven med, for du kan få stor fisk i Strängsforsen.

Ovenfor - nord for Strängsforsen flyder Klarälven roligt og er nogle steder dyb. Her kan man således fiske med alt slags kasteudstyr og lineflueudstyr og vadning er uproblematisk hvor dybden tillader det. I de roligere dele av Klarälven kan du også fange sik og gedde.

Nedenfor - syd for Strängsforsen er Klarälven roligere med ström og vanddybder hvor man næsten overalt kan vade. Det er fisk i hele elven og mange steder går der veje ned til elven hvor du også kan stille bilen. Området er så stort at det ikke er trængsel omkring fisket - du finner alltid et sted hvor du kan være for dig selv.

Forårsfisket i Strängsforsen kan være meget spændende. Når solen i April bliver stærk, så vågner insekterne på bunden af elven til live og storforellerne vil have mad. Da fanges mange store fisk.

Fisket i Stängsforsen og Klarälven her nord såvel som området omkring er privatejet men adminstreres av to såkallede fiskvårdsområder - i nord Norra Finnskoga Fiskvårdsområde og i syd Sysslebäcks Fiskvårdsområde. Det er ikke lykkedes at få frem fælles fiskekort for disse to områder men hvert av områdene er store nok til at du kan fiske i flere uger. Se kart over Nr. Finnskoga Fiskvårdsområde og Sysslebäck Fiskvårdsområde.

Av de to fiskeområdekart fremgår at ud over fisket i Strängsforsen og resten af Klarälven så finnes der i området ca. 80 andre fiskepladser som du kan komme temmelig tæt indtil med bil. De fleste af disse fiskepladser ligger i vildmarken og foruden fiskeoplevelsen får du en god naturoplevelse.

Der findes også nogle "Put and Take" söe med udsat regnbueforeller for dem som vil vaere sikker på aftensmaden. For disse söe köbes særligt fiskekort. 

Fiskekort kan köbes flere steder i området.

 strangsforsen.se© 2017 • Privacy Policy • All rights reserved

E-mail: info@strangsforsen.se