ANDRE NATUROPLEVELSER ved Strängsforsen og området omkring Höljes/Sysslebäck    

E-mail:info@strangsforsen.se   

Den skandinaviske hvide elg findes i hele Europa bare her i området.

 

Dette er ikke en såkaldt "normalt forekommende" albino for de overlever ikke mange dage i denne natur. Den hvide elg er like så levedygtig i naturen her som den brune elg. 7-9 års hvide elgokser er blevet skudt.

 

Der er ikke jagdforbud for hvid elg, men et gammelt finn-ord herfra siger at den som skyder hvid elg får personligt uheld fremover. Derfor lader mange ældre jægere den hvide elg gå. Men de yngere og de "barske" jægere skyder den hvide elg.

 

Af andre dyr er der mange af den almindelige brune elg. Derudover findes hjort, bæver, rev, mår, mink, hermelin og ekorn.

 

Björn, ulv, los og jærv findes også, men de meget sky og det er sjælden man ser dem - som andre dyr fjærner de sig når mennesker kommer og det er ingen fare at færdes i skovene.

                                Elgen kan være nærgående (Timmerstugan www.ferienstuga.se)

 strangsforsen.se© 2017 • Privacy Policy • All rights reserved

                              Höljessöen                                                      Vandet kan drikkes næsten overalt                                                    Et tjærn

ANDRE NATUROPLEVELSER

Af större fugle har vi örn, glenter, falk, ugler, ravn, trane, urfugl, ryper og tjæder. Af svömmefugle gæs, ænder, svaner og lom - samt iövrigt en stor mængde småfugle.

 

Det er mange sommerfugle og andre insekter, men det er sjælden at myggen er en plage.

 

Af andre arter findes huggorm, snog, föer og padder.

 

Og det er mange planter, blomster, trær og ikke mindst en overflod af bær og svampe.

        Blåbær                       Karljohansvamp                 Tyttebær                    Hindbær               Multebær 

Man kan færdes hvor man vil udenfor dyrket mark og bær og svampe kan sankes frit i skovene. Mange kommer hit for en uge eller to for at sanke det vitaminrige forråd for næste vinter.